Vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở:

A.

Đóng góp tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP nước ta.

B.

Tỉ trọng trong cơ cấu GDP những năm gần đây khá ổn định.

C.

Tỉ trọng tăng nhanh trong cơ cấu GDP.

D.

Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở tỉ trọng tăng nhanh trong cơ cấu GDP (sgk Địa lí 12 trang 84).

Vậy đáp án là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...