Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là gì?

A.

Điều hòa khí hậu, chắn gió bão.

B.

Tạo sự đa dạng sinh học.

C.

Cung cấp gỗ và lâm sản quý.

D.

Điều hòa nguồn nước của các sông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là giữ nước, điều hòa nguồn nước của các sông, hạn chế dòng chảy mặt => Chọn đáp án D Chú ý: A là vai trò của rừng và rừng phòng hộ ven biển B là vai trò của rừng đặc dụng C là vai trò của rừng sản xuất.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.