Văn bản " Lão Hạc" của tác giả nào dưới đây?

A.

Thanh Tịnh

B.

Nam Cao

C.

Ngô Tất Tố

D.

Nguyên Hồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.