Vấn đề cần chú ý đầu tiên trong việc phát triển đàn gia súc ở nước ta hiện nay là:

A.

phát triển thêm các đồng cỏ

B.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường

C.

đảm bảo chất lượng của con giống, thú y

D.

đảm bảo lương thực vùng chăn nuôi

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Vấn đề cần chú ý đầu tiên trong việc phát triển đàn gia súc ở nước ta hiện nay là đảm bảo lương thực vùng chăn nuôi. Vì đặc trưng của chăn nuôi ở nước ta là phụ thuộc nhiều vào cơ sở thức ăn.

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...