Vấn đề chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền, Việt Nam cần tiếp tục đàm phán với :

A.

Lào và Cam-pu-chia.

B.

Trung Quốc và Lào.

C.

Cam-pu-chia và Trung Quốc

D.

Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cam-pu-chia và Trung Quốc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.