Vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất trong ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A.

Đầu tư phương tiện và tập trung đánh bắt.

B.

Đào tạo lao động và đẩy mạnh xuất khẩu.

C.

Khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn lợi.

D.

Phát triển nuôi trồng và đẩy mạnh chế biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất trong ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn lợi (Sách giáo khoa 12 trang 162).

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...