Vấn đề mà Đảng và Nhà nước ta đang đặc biệt quan tâm đến đồng bào các dân tộc là:

A.

Phân bố dân tộc đã có nhiều thay đổi.

B.

Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

C.

Các dân tộc ít người sống tập trung ở miền núi.

D.

Các dân tộc ít người phân bố ở đồng bằng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...