Vấn đề nào dưới đây không phải là yêu cầu cấp bách đòi hỏi các nước lớn phải giải quyết khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc?

A.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

B.

Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

C.

Giải quyết hậu quả của chiến tranh.

D.

Phân chia thành quả chiến thắng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:đầu 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách trước các cường quốc Đồng minh: nhanh chóng đánh bại các nước phát xit, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...