Vấn đề nổi bật nhất trong sử dụng tự nhiên ở Châu Phi là:

A.

phát triển thủy lợi, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên

B.

đẩy mạnh khai thác khoáng sản để sản xuất

C.

phát huy kinh nghiệm của người dân trong canh tác nông nghiệp

D.

trồng rừng và bảo vệ rừng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Vấn đề nổi bật nhất trong sử dụng tự nhiên ở Châu Phi là phát triển thủy lợi, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sự khô hạn (sgk Địa lí 11 trang 20)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...