Vận tốc là gì?

A.

Là quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

B.

Là quãng đường đi được.

C.

Là thời gian đi được.

D.

Là công

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Vật lý lớp 8 - Cơ học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.