Vào kỉ nào thuộc đại Cổ sinh, thực vật di chuyển hàng loạt lên cạn?

A.

Cambri.

B.

Ôcđôvi.

C.

Đêvôn.

D.

Xilua.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đêvôn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...