Vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam gây mưa lớn cho khu vực nào của nước ta sau đây?

A.

Ven biển Trung Bộ.

B.

Nam Bộ và Tây Nguyên.

C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

D.

Bắc Bộ và Tây Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam gây mưa lớn cho khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên (sgk Địa lí 12 trang 42).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.