Vật có màu đen là những vật:

A.

không hấp thụ ánh sáng trắng.

B.

Chỉ hấp thụ ánh sáng đơn sắc.

C.

Không hấp thụ ánh sáng màu đỏ.

D.

Hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...