Vật dao động điều hòa với tần số góc img1. Gọi vmax là tốc độ cực đại. a, v là gia tốc và vận tốc của vật ở thời điểm t. Hệ thức nào sau đây đúng?  

A.

img1.        

B.

img1.

C.

img1.        

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.