Vật  thực hiện đồng thời 2 dao động cùng phương cùng tần số theo phương trình x1 = 4sin (πt + α) (cm) và x2 = 4cos(πt)(cm)

Biên độ tổng hợp đạt giá trị lớn nhất khi:

A.

α = .

B.

α = 0.

C.

α = - .

D.

α = π.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x1 = 4sin(πt + α)(cm) = 4cos(πt + α - )(cm)

Để biên độ tổng hợp đạt giá trị lớn nhất A=Amax thì 2 dao động thành phần phải cùng pha tức là α - = 0 tức là α = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...