Về cấu tạo, cả ADN và prôtêin đều có điểm chung là:  

A.

A. Đều có đơn phân giống nhau và liên kết theo nguyên tắc bổ sung

B.

B. Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết photphodieste

C.

C. Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, có tính đa dạng và đặc thù

D.

D. Đều có thành phần nguyên tố hóa học giống nhau

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 ADN có đơn phân là nucleotit nhưng đơn phân của protein là axit amin

Đơn phân của ADN liên kết bằng liên kết photphodieste nhưng đơn phân của proteinliên kết với nhau bằng liên kết peptid ADN không chứa lưu huỳnh trong khi protein lại chứa nguyên tố này

Cả ADN và protein đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, có tính đa dạng và đặc thù ( do trình tự sắp xếp và trật  tự của các  đơn phân trong phân tử )    

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...