Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một các đồng đều trong môi trường có ý nghĩa:

A.

Tăng cường cạnh tranh nhau dẫn tới làm tăng tốc độ tiến hóa của loài.

B.

Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

C.

Tăng khả năng khai thác nguồn sống tiềm tàng từ môi trường.

D.

Hỗ trợ lẫn nhau để chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một các đồng đều trong môi trường có ý nghĩa giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...