Vec tơ vận tốc của vật:  

A.

luôn đổi chiều khi đi qua gốc tọa độ.

B.

luôn cùng chiều với vectơ gia tốc.

C.

luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến vị trí biên.

D.

luôn ngược chiều với vectơ gia tốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A. Sai, vì khi qua góc tọa độ vật chưa đổi chiều chuyển động nên véctơ vận tốc chưa đổi chiều. B. Sai, vì chỉ cùng chiều với véctơ gia tốc khi vật chuyển động nhanh dần, tức là khi vật đi về vị trí cân bằng. C. Đúng, vì khi đến vị trí biên thì vật đổi chiều chuyển động nên véctơ vận tốc cũng thay đổi theo. D. Sai, vì chỉ ngược chiều với véctơ gia tốc khi vật chuyển động chậm dần, tức là khi vật đi ra hai biên.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...