Vectơ cường độ điện trường do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì

A.

Tại mọi thời điểm trong điện trường độ lớn  là hằng số.

B.

luôn hướng về Q.

C.

tại mỗi điểm xác định trong điện trường độ lớn  thay đổi theo thời gian.

D.

luôn hướng xa Q.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vectơ cường độ điện trường  do một điện tích điểm Q > 0 gây ra thì luôn hướng xa Q

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...