Ví dụ nào sau đây được gọi là học khôn?

A.

Ngỗng con mới nở ra thấy đồ chơi thì đi theo đồ chơi.

B.

Vượn biết kê các đồ vật để đứng lấy thức ăn.

C.

Bật đèn cho chó ăn (tiến hành lặp lại nhiều lần) thì khi thấy bật đèn chó sẽ tiết nước bọt.

D.

Ngỗng con mới nở biết đi theo ngỗng mẹ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vượn biết kê các đồ vật để đứng lấy thức ăn là ví dụ của học khôn. 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.