Vì sao Công xã Pa-ri lại thất bại ?

A.

Giai cấp vô sản chưa mạnh

B.

Giai cấp tư sản Pháp còn mạnh

C.

Chưa có sự liên kết

D.

Giai cấp vô sản chưa mạnh, tư sản Pháp còn mạnh và khối liên minh công nông chưa có sự liên kết.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.