Vì sao Đảng ta chủ chương chuyển từ nhân nhượng với Tưởng sang hòa hoãn với Pháp

A.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

B.

Tưởng chuẩn bị rút quân về nước

C.

Pháp mạnh hơn Tưởng

D.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.