Vì sao Đảng ta chủ chương chuyển từ nhân nhượng với Tưởng sang hòa hoãn với Pháp

A.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

B.

Tưởng chuẩn bị rút quân về nước

C.

Pháp mạnh hơn Tưởng

D.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.