Vì sao Lê - Nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là "chủ nghĩa đế quốc thực dân"?

A.

Nước Anh " đế quốc mặt trời không bao giờ lặn"

B.

Tư sản Anh đầu tư vào các thuộc địa

C.

Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới

D.

Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền cong nghiệp phát triển nhất thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.