Vì sao nền công nghiệp Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhiên liệu nhập khẩu?

A.

Vì cơ cấu vùng kinh tế không cân đối.

B.

Vì mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp

C.

Vì bị Mĩ và Tây Ầu cạnh tranh.

D.

Vì nghèo tài nguyên khoáng sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vì nghèo tài nguyên khoáng sản.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.