Vì sao s lan truyn xung thn kinh trên si trc có bao miêlin li “nhy cóc”?

A.Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện.
B.Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh.
C.Vì sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.
D.Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lời giải
Chọn A

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.