Vì sao tham dự hội nghị Ianta chỉ có đại biểu 3 nước Liên Xô, Mĩ, Anh?

A.

Vì đây là 3 nước có lãnh thổ lớn

B.

Vì đây là 3 nước có nền kinh tế phát triển

C.

Vì đây là 3 nước có sức mạnh quân sự lớn nhất

D.

Vì đây là 3 nước trụ cột trong cuộc chiến tranh chống phát xít

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vì đây là 3 nước trụ cột trong cuộc chiến tranh chống phát xít trên các mặt trận và có vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.