Vị thần Đi-ô-ni-dốt trong truyện “Điều ước của vua Mi-đát” đã nắm giữ điều gì đặc biệt?

A.

Phép mầu

B.

Thuốc thần

C.

Lọ nước thần

D.

Cây đèn thần

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.