Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?

A.

Đứng thứ nhất trên thế giới

B.

Đứng thứ hai trên thế giới

C.

Đứng thứ ba trên thế giới 

D.

Đứng thứ tư trên thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đứng thứ hai trên thế giới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.