Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60 nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là:

A.

Đứng thứ nhất trên thế giới.        

B.

Đứng thứ ba trên thế giới.

C.

Đứng thứ hai trên thế giới.        

D.

Đứng thứ tư trên thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...