Vị vua cuối cùng của nhà Lý là ai?

A.

Lý Cao Tông.

B.

Lý Chiêu Hoàng.

C.

Lý Huệ Tông.

D.

Lý Trần Quán.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...