Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về:

A.

điều kiện chăm sóc về thể chất.

B.

điều kiện học tập không hạn chế.

C.

điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa.

D.

điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

điều kiện học tập không hạn chế.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.