Việc đắp đê ngăn lũ ở đồng bằng sông Hồng đã để lại hệ quả nào?

A.

Địa hình cao ở rìa phía tây, tây bắc, thấp dần ra biển.

B.

Đất ở đồng bằng chủ yếu là đất được bồi đắp phù sa hàng năm.

C.

Bề mặt đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô.

D.

Vào mùa cạn, nước triều lấn mạnh, nhiều diện tích bị nhiễm mặn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Việc đắp đê ngăn lũ ở đồng bằng sông Hồng khiến bề mặt đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô, vùng đất trong để không được bồi đắp phù sa thường xuyên nên dễ bạc màu, vùng đất ngoài để được bồi đắp phù sa.

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.