Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây?        

A.

Công nghiệp chế biến nông sản còn hạn chế.        

B.

Trình độ thâm canh còn thấp, đầu tư vật tư ít.

C.

Mật độ dân số thấp, phong tục lạc hậu còn nhiều.

D.

Nạn du canh, du cư còn xảy ra ở nhiều nơi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.