Việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương phía Bắc vĩ tuyến 16 giao cho quân đội nước nào?

A.

Quân đội Liên Xô.

B.

Quân đội Anh.

C.

Quân đội Mĩ.

D.

Quân đội Trung Hoa Dân quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quân đội Trung Hoa Dân quốc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.