Việc giải quyêt vấn đề nào sau đây đòi hỏi có sự hợp tác toàn cầu?

A.

Chống khan hiếm nước ngọt.

B.

Bảo vệ môi trường ven biển.

C.

Ổn định hòa bình thế giới.

D.

Sử dụng hợp lí tài nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các vấn đề đã cho đều đòi hỏi có sự hợp tác toàn cầu, trong đó vấn đề ổn định hòa bình thế giới đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu rõ ràng hơn cả vì nó liên quan đến tất cả các quốc gia, các khu vực trên thế giới.

Vậy đáp án là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...