Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng

A.

Trình tự, thủ tục của pháp luật.

B.

Tính chất, mức độ của vi phạm.

C.

Nguyện vọng của nhà chức trách.

D.

Khả năng của người quản lí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Vì vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.