Việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim để chế tạo công cụ lao động có tác dụng ngành sản xuất nào? 

A.

Nông nghiệp trồng lúa

B.

Thủ công nghiệp 

C.

Thương nghiệp 

D.

Tất cả các ngành trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nông nghiệp trồng lúa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.