Việc ứng dụng di truyền học vào lĩnh vực y học đã giúp con người:  

A.

A. Hiểu được cơ chế phát sinh các tật, bệnh di truyền liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể, nhưng chưa hiểu được cơ chế phát sinh các tật, bệnh di truyền liên quan đến đột biến gen

B.

B. Ngăn chặn được các tác nhân đột biến của môi trường tác động lên con người.

C.

C. Hiểu được nguyên nhân, chẩn đoán, đề phòng và phần nào chữa tri ̣được một số bệnh di truyền ở người.

D.

D. Chữa tri ̣được mọi di ̣tật do rối loạn di truyền

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Việc ứng dụng di truyền học vào lĩnh vực y học đã giúp con người : Hiểu được nguyên nhân, chẩn đoán, đề phòng và phần nào chữa trị được một số bệnh di truyền ở người. Đáp án : C    

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...