Việc xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức nào?

A.

Đội du kích Bắc Sơn

B.

Đội Cứu quốc quân

C.

Đội du kích Thái Nguyên

D.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đội Cứu quốc quân

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.