Viên đạn cao su được bắn xuống dưới bởi súng lò xo. Súng lò xo cung cấp cho viên đạn cao su một gia tốc bằng hằng số. Chọn chiều dương hướng lên. Bỏ qua sức cản của không khí. Đồ thị nào sau đây mô tả gia tốc của viên đạn là thích hợp nhất?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Không có đồ thị nào đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Ban đầu, lò xo cung cấp cho viên đạn gia tốc cùng hướng gia tốc rơi tự do, do đó gia tốc âm nhiều hơn. Sau khi đạn rời lò xo, gia tốc chỉ còn gia tốc rơi tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.