Viên đạn khối lượng m = 100g đang bay     

đến với vận tốc v = 10 m/s cắm vào bao

cát khối lượng M = 400g treo trên dây dài

l = 1m và đứng yên.

Bao nhiêu phần trăm năng lượng ban đầu đã chuyển sang nhiệt?

A.

90%.

B.

80%.

C.

 75%.

D.

50%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

80%.

Độ giảm động năng: mv2 - (M + m) V2

Tỉ lệ đã chuyển sang nhiệt: = 1 - = 0,8

Vậy 80% động cơ đã chuyển sang nhiệt.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.