Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kì nào?

A.

2008-2009

B.

2009-2010

C.

2010-2011

D.

2011-2012

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.