Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào saư đây?  

A.

Á và Ấn Động Dương.

B.

Á-Âu và Thái Bình Dương.

C.

Á- Âu và Ấn Độ Dương.

D.

Á và Thái Bình Dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Việt Nam gắn liền với lục địa Á - Âu và Thái Bình Dương.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.