Việt Nam học được từ Nhật Bản bài học kinh nghiệm nào trong việc xây dựng nền kinh tế?

A.

Áp dụng và đẩy mạnh hơn nữa thành tựu khoa học – kĩ thuật.

B.

Tăng cường giao lưu, thiết lập hơn nữa quan hệ đa phương.

C.

Tận dụng các yếu tố bên ngoài.

D.

Con người được coi là vốn quý, là nhân tố quyết định hàng đầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.