Viết phương trình mặt cầu tâm img1 tiếp xúc với mặt phẳng img2.          

A.

img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng đã cho, ở đây ta gọi là mặt phẳng (P)

nên img1 img2

Vậy img3  

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.