Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số img1 , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng img2.

A.

 img1; img2         

B.

img1; img2

C.

 img1; img2         

D.

img1; img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng img1 img2 Tiếp tuyến có hệ số góc img3 img4  * img5Phương trình tiếp tuyến img6 * img7 Phương trình tiếp tuyến img8

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.