Viết số đo 45m 12cm dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là đề - xi – mét.

A.

451,2dm

B.

45,12dm

C.

45,012dm

D.

45,0012dm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $45m12cm = 45m + 12cm = 450dm + \frac{{12}}{{10}}dm = 450dm + 1,2dm = 451,2dm.$ Vậy số đo 45m 12cm viết dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là đề-xi-mét là 451,2dm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.