Virut nào kí sinh ở người?

A.

HIV, virut viêm gan B.

B.

Phagơ, virut bại liệt.

C.

Phagơ.

D.

Virut khảm thuốc lá.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HIV, virut viêm gan B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.