Với Chiến lược Chiến tranh cục bộ,quân đội Mĩ,quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn lúc cao nhất là khoảng bao nhiêu quân

A.

Gần 2 triệu quân

B.

Gần 1,5 triệu quân

C.

Gần 1 triệu quân

D.

Gần 1,7 triệu quân

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gần 1,5 triệu quân

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.